Publications, Per

Boken Farväl till kärnkraften? Ladda ner som (pdf-fil). Slut på förlaget
 
Grön tillväxt – miljöekonomi
– Grön tillväxt under lupp. Rapport om sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljö på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).
 
Klimateffekten
Att skärma av Stockholm från havet
 
Energi
Om konsten att minimera risken för suboptimering av den svenska energi- och klimatpolitiken (pdf-fil)
  
Trafik i Stockholm
Analys av landstingets utredning om kollektivtrafik i förbifarten
BRT, Rapport om bussar i kollektivtrafiken
Stockholmsbågen i praktiken. Om förbättrad kollektivtrafik och T-bana på gummihjul
 
Road transport
Nature Associates yttrande över pm om reduktionsplikt
– Är koldioxidskatten ett bra mått på värdet av att undvika utsläpp? Rapport från VTI 2016
Biodrivmedelskvotplikt i Sverige
Hur utformar man bäst en svensk kvotplikt för biotrivmedel
Dieselisation in Sweden EP 2013
Taxation, Regulations and Selective Incentives: Striking the Balance, in Cars and Carbon. Automobiles and European Climate Policy in a Global Context (Springer 2012).
Med klimatet i tankarna
 
Shipping
Sjöfartens långsiktiga drivmedelsförsörjning CTS Paper (slutlig)
Vad skulle likabehandling av alla transportslag innebära för kustsjöfarten, miljön och behovet av infrastrukturinvesteringar?
MBIs for NOx abatement in the Baltic Sea  
Linking CO2 Emissions from International Shipping to the EU ETS
Applying the Principle of Common but Differentiated Responsibility to the Mitigation of Greenhouse Gases from International Shipping 
 
High Speed Rail
Environmental aspects of inter-city passanger transport
Can high speed rail offset its embedded emissions?  (Also published in Transportation Research Part D (2012) 1-7)
 
Cycling
Cykelturism i Sverige