Publications, Per

Remissyttrande
– Yttrande över KAM (alternativmedicinska utredningen)
Ny bok: Jämställda. Men inte på mannens villkor och barnens bekostnad
Baksidestext
DN-debattartikel
– Beställning
 
Boken Farväl till kärnkraften? 
Ladda ner som (pdf-fil). Slut på förlaget
 
Grön tillväxt – miljöekonomi
– Grön tillväxt under lupp. Rapport om sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljö på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).
 
Klimateffekten
– Flygets klimatutmaningar 18-06-20
Att skärma av Stockholm från havet
 
Trafik i Stockholm
Analys av landstingets utredning om kollektivtrafik i förbifarten
– BRT, Rapport om bussar i kollektivtrafiken
 
Road transport
Svensk drivmedelsförbrukning i ett europeiskt perspektiv
– Speeding up Euoropean Electro-Mobility
– Är koldioxidskatten ett bra mått på värdet av att undvika utsläpp? Rapport från VTI 2016
Reduktionsplikt kontrolstation 2019
 
Shipping
Sjöfartens långsiktiga drivmedelsförsörjning CTS Paper (slutlig)
Vad skulle likabehandling av alla transportslag innebära för kustsjöfarten, miljön och behovet av infrastrukturinvesteringar?
MBIs for NOx abatement in the Baltic Sea  
Linking CO2 Emissions from International Shipping to the EU ETS
Applying the Principle of Common but Differentiated Responsibility to the Mitigation of Greenhouse Gases from International Shipping 
 
High Speed Rail
Environmental aspects of inter-city passanger transport
Can high speed rail offset its embedded emissions?  (Also published in Transportation Research Part D (2012) 1-7)
 
Cycling
Cykelturism i Sverige