Information om boken

Omslag

ADHD och autism behöver inte vara livslånga funktionshinder. Symtomen kan minska eller försvinna om orsaker-na behandlas. Ofta finns biokemiska obalanser, problem med tarmfloran eller spädbarnsreflexer som stör.
Olika terapier finns som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Tyvärr har sällan konventionell vård dessa kunskaper.
Boken redovisar fakta och hur du själv kan arbeta med kosten, upptäcka allergier, avgifta kroppen, tillföra näring, förbättra tarmens funktion samt rörelseträna. Förslag till prov-tagning för att ringa in problemen finns liksom kontaktuppgifter till laboratorier och forskningsreferenser.

Boken vänder sig till dig som själv har problem eller har barn med ADHD och/eller autismsymtom. Den är också utmärkt som kompetensutveckling för lärare och vårdpersonal.

Boken kan beställas via bokhandlare, Adibris (174 kr), Bokus (193 kr) och billigast från Medicinsk Access (140 kr). För mer än tio exemplar ges rabatt kontakta författaren (epost lidmark@natureassociates.se eller tel 070 7427957). Några få exemplar finns kvar att köpa.

Läs mer här:  Röster om boken (pdf-fil)  Sammanfattning (pdf-fil) Recension MA (pdf)  Recension Bookus  Recension BTJ (pdf)  Omslag pdf       Baksida pdf       Om författaren       Författarporträtt