Mat och näring

Saltbrist och kronisk trötthet
Att laga cellmembranerna
Peptidtester mm, om Lab 1 i Norge
Musik och musikterapi. Kan det förbättra ADHD och autism
Bra mat minskar kriminalitet och utanförskap, Socialmedicinsk tidskrift Vol 92 Nr 5/215 (pdf)
Kosttillskott till interner minskar våldsbenägenheten i fängelser, Medicinsk Access Nr 7/2015
Framgångsrik behandling av ADHD och autism. Medicinsk Access Nr 6 2015
Rytmisk rörelseträning – kan det hjälpa barn med ADHD? Artikel i Medicinsk Access Nr 4/5 2015
Kostens betydelse för bra tandhälsa.  Medicinsk Access Nr 3 2015
Loves autism försvann då kosten lades om, Medicinsk Access nr 1 2015
Bättre kost kan läka ut eller minska symtom vid ADHD, Medicinsk Access
Före detta kriminella la om kosten, Medicinsk Access
Matprojektet. Livsviktigt förändringsarbete för missbrukare och kriminella. Slutrapport
Broschyrer X-cons a) vitaminer och mineraler b) aminosyror 
Tabell näringsämnen (vitaminer/mineraler/aminosyror) i olika livsmedel  (X-cons)
Artikel näringsterapi och  ADHD, Medicinsk Access (pdf)
Debattartikel om att skapa evidens för ADHD-behandling
ADHD, sammanfattning av föredrag 20111029
Bättre kost och näring – minskat våld i fängelser
D-vitamin